Kontakt

O nama

Logistički
podaci

O nama

Velik je broj proizvođača, temeljenih na generacijama rada, koji njeguju tradicionalan pristup u proizvodnji ali i tradicionalan aspekt konačnog proizvoda. Zbog obaveza vezanih za sam proces svog poslovanja u raskoraku su s vremenom te nisu u mogućnosti da sami nađu kupca izvan lokalnog tržišta. ADRIA WEB omogućava proizvođačima u Hrvatskoj i regiji da postanu globalne kompanije i prošire djelokrug poslovnog djelovanja. Naš cilj je upravo fokusiran da pronađemo i zadovoljimo potrebu kupca koji njeguje tradicionalni duh i pripadnost, te se rado sjeća dobrog okusa i kvalitete, upravo onog što proizvođači u Hrvatskoj i regiji neupitno mogu ponuditi. Promidžba lokalnih obilježja i kvalitete hrane koje kupac traži naš je cilj.

Potpuni podaci o tvrtki:

ADRIA WEB j.d.o.o.
Vinička 31, 42000 Varaždin, Hrvatska
OIB : 53979674692
Poduzeće je upisano u registar trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070126425
Matična banka: Sberbank d.d. Varšavska 9, Zagreb
Broj računa: IBAN: HR1525030071100094303; SWIFT: VBCRHR22
Temeljni kapital tvrtke ADRIA WEB j.d.o.o. iznosi 10kn i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave su: Željko Pauković

×